تغییرات ناشی از شستشوی پراکسید هیدروژن در کیفیت پس از برداشت قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در طول نگهداری

مطالعه حاضر این فرضیه را مطرح کرد که شستشوی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) با محلول آبی H2O2 کیفیت پس از برداشت خود را از نظر کاهش وزن، بلوغ، رنگ، طعم، مزه، بروز بیماری و پذیرش کلی از نظر مصرف کننده در طول نگهداری حفظ می کند.

برای آزمون این فرضیه، قارچ های دکمه ای تازه با محلول آبیH2O2 در غلظت های مختلف (3، 4 و 5 درصد) به مدت 2 دقیقه شسته و در دو شرایط دمایی نگهداری شدند.

دمای پایین (5 درجه سانتیگراد) و دمای اتاق (25-35 درجه سانتیگراد). نتایج نشان داد که تیمارهای شستشو با غلظت‌های ...

ادامه مطلب

تاثير تيمارکوتاه مدتCO2 بالا بر کيفيت و ماندگاری قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) با شرايط نگهداری در يخچال

قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus L.) با طعم و مزه ویژه و فواید آن به بازار عرضه می شود. عمر مفید قارچ تازه محدود است و کیفیت آن در طول نگهداری به سرعت کاهش می یابد . این عمدتا به علت میزان تنفس بالا است.
تغییرات پس از برداشت قارچ شامل قهوه ای شدن کلاهک ، نرم شدن بافت ها ، از دست دادن رطوبت و از دست دادن قابلیت فروش آنها است. اتمسفر کنترل شده غنی از CO2 ، میزان تنفس ، متابولیسم انرژی و تغییرات فیزیولوژیکی بسیاری از محصولات تازه را پس از برداشت تعدیل بخشید. در این مطالعه ، قارچ های دکمه ای، با ...

ادامه مطلب

کاربرد غلظت های مختلف منگنز و انواع خاک پوششی بر شاخص کیفی رنگ و میزان فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) قارچ دکمه ای سفید Agaricus bisporus

به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف منگنز و انواع خاک پوششی بر شاخص کیفی رنگ و میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز ( SOD ) در قارچ دکمه ای سفید، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با سه تکرار با 4 سطح منگنز (صفر، 100، 200 و 300 میلی گرم بر کیلو گرم منگنز) و 3 نوع خاک پوششی (پیت ماس (شاهد)، ضایعات نخل خرما +پرلیت و ورمی کمپوست +پرلیت) در شرکت کشاورزی قارچ دزفول در سال 1392 انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر غلظت های مختلف منگنز بر میزان شاخص کیفی رنگ و ...

ادامه مطلب

قارچ گانودرما

قارچ گانودرما (ری شی یا جان‌افزا) با نام لاتین Reishi یا Ganoderma نوعی قارچ است که در مناطق گرم و مرطوب آسیا می‌روید.

ادامه مطلب

تولید بستر رویشی بذرکاری شده و رشد یافته قارچ خوراکی (کمپوست فاز 3)

بستر رویشی قارچ خوراکی یا کمپوست طی فرایند تخمیری کنترل شده هوازی در سازههای مختلف ساختمانی انجام می شود. بستر رویشی بذرکاری شده و رشد یافته قارچ خوراکی سومین مرحله تولید بستر است که بعد از پایان مرحله پاستوریزه و کاندیشینینگ و تخمیر تکمیلی با بذر یا اسپان قارچ خوراکی در دمای ۲۴-۲۵ درجه سانتی گراد مخلوط میگردد و طی دوره دو هفته ای رشد رویشی ریسه قارچ خوراکی در دمای ۲۴-۲۵ درجه سانتیگراد آن انجام می شود.
از مزیت های استفاده از بستر رویشی بذر کاری شده و رشد یافته قارچ خوراکی افزایش بهره وری از ...

ادامه مطلب