• نمایش به صورت:
مرتب سازی بر اساس:

ماهی بنی

70.000 تومان 80.000 تومان

ماهی شیربت

70.000 تومان 80.000 تومان

ماهی آمور

70.000 تومان 80.000 تومان

ماهی بیگهد

70.000 تومان 80.000 تومان

ماهی کپور

70.000 تومان 80.000 تومان

ماهی بنی

$80.00 $90.11

نام خانواده: کپورماهیان(Cyprinidae) نام علمی: Barbus sharpeyi نام انگلیسی: Benni نام فارسی: بِنّی ماهی بِنّی جزء ماهیان تجاری تالاب‌های خوزسـتان می‌باشد که به دلیل رشد نسبتاً مناسب، تحمـل شـرایط نامساعد محیطـی و ارزش اقتـصادی بـالای آن بـرای ...

ماهی شیربت

$80.00 $90.11

نام خانواده: کپورماهیان(Cyprinidae) نام علمی: Barbus grypus نام انگلیسی: Large scaled bard نام فارسی: شیربت shirbot پراکنش: گونه بومی رودخانه دز مشخصات: بدن کشیده و نیمه استوانه‌ای با فلس‌های درشت،سری نسبتاً کوچک با ساقه دمی نسبتاً ...

ماهی کپور نقره ای

$80.00 $90.11

فیتوفاگ یا کپور نقره ای Silver Carp: (Hypophthalmichthys molitrix) مشخصات ظاهري : فلسها ریز ، بدن فشرده ، رنگ بدن سفید نقره‌ای می‌باشد . عادات غذایی : به‌طورکلی از پلانکتون‌های گیاهی تغذیه می‌کند و جزء فیلتر کنندگان آب استخر پرورش می‌باشد. ...

ماهی آمور

$80.00 $90.11

ماهی آمور یا کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) مشخصات ظاهري : شکل بدن تقریباً دوکی شکل ، فلسها درشت ، رنگ پشتی بدن خاکستري و شکم خاکستري روشن می باشد. عادات غذایی : در مراحل لاروي از پلانکتونهاي جانوري و به مرور با افزایش وزن از گیاهان ...

ماهی بیگهد

$80.00 $90.11

بیگهد (کپور سرگنده) (Aristichthys nobilis): مشخصات ظاهري : سربسیار بزرگ، بدن از طرفین فشرده ، در پشت و قسمت فوقانی سیاه و روشن، طرفین و سطح شکمی سفید نقره اي می باشد .بسیاري از اختصاصات ساختمانی و زیستی این ماهی شبیه کپور نقره اي است. تیغه هاي ...

ماهی کپور

$80.00 $90.11

کپور معمولی (Cyprinus Carpio) مشخصات ظاهري : بدن فشرده، پشت‌کمانی شکل، باله پشتی بلند، فلسها درشت در قسمت پشت خاکستري تیره یا قهوه‌ای متمایل به زرد، جوانب زرد طلایی می‌باشد. بخش پایینی باله دمی قرمزرنگ می‌باشد. عادات غذایی : همه‌چیزخوار است ...