• نمایش به صورت:
مرتب سازی بر اساس:

فرایند تولید مواد پوششی

$80.00 $90.11

فرآیند تولید مواد پوششی: فرآیند تولید مواد پوششی شامل مراحل انتخاب مواد اولیه مناسب، فرموله کردن، مخلوط کردن، الک کردن، آبشویی، ضدعفونی کردن و تنظیم رطوبت است.