فرایند تولید مواد پوششی

80.000 تومان 90.110 تومان
نقد و بررسی افزودن نقد خود

فرآیند تولید مواد پوششی:
فرآیند تولید مواد پوششی شامل مراحل انتخاب مواد اولیه مناسب، فرموله کردن، مخلوط کردن، الک کردن، آبشویی، ضدعفونی کردن و تنظیم رطوبت است.

فرآیند تولید مواد پوششی:
فرآیند تولید مواد پوششی شامل مراحل انتخاب مواد اولیه مناسب، فرموله کردن، مخلوط کردن، الک کردن، آبشویی، ضدعفونی کردن و تنظیم رطوبت است. ابتدا از مواد اولیه نمونه برداری شده و آنالیز کامل نمونه توسط آزمایشگاه انجام می شود. بعد از مشخص شدن ویژگی هایی مثل میزان رطوبت، ظرفیت نگهداری آب ، pH، EC و ... مواد اولیه و با توجه به شاخص های مواد پوششی مطلوب، فرمول نهایی تعیین می گردد و نسبت ترکیب کردن مواد مختلف مشخص می شود. مواد اولیه با نسبت های مشخص با هم ترکیب می شوند و توده چندین بار مخلوط می گردد. در ادامه فرآیند جهت یکنواختی بیشتر مرحله الک کردن انجام می شود. برای به حداقل رساندن EC موجود، مرحله آبشویی انجام می شود. در این مرحله توده درون حوضچه آبشویی قرار گرفته و به مدت 24 ساعت در حالت اشباع آبشویی می شود. پس از این مرحله، کربنات کلسیم و پرلیت به میزان مناسب افزوده می شود و مواد پوششی وارد مرحله ضدعفونی کردن شده و رطوبت آن تنظیم می شود. مخلوط کردن ماده ضدعفونی کننده و مواد پوششی با استفاده از میکسر انجام می شود که یکنواختی بیشتر مخلوط را به دنبال دارد. پس از گذشت زمان مناسب (حدود 24 ساعت) مواد پوششی آماده عرضه می باشد.
عنوان شرح

ارسال نظر

نام *

ایمیل *

محصولات مرتبط