ریسه تجاری قارچ خوراکی سفید

80.000 تومان 90.110 تومان
نقد و بررسی افزودن نقد خود

برای تکثیر ریسه قارچ دکمه‌ای، در مراحل اولیه از محیط کشت‌های مصنوعی استفاده می‌شود. کشت ریسه روی محیط کشت‌های اختصاصی و آگار دار، این امکان را می‌دهد که علاوه بر کنترل کیفیت ریسه، از عدم آلودگی آن نیز اطمینان پیدا کنیم. ریسه خالص قارچ ممکن است برای اولین بار از مراکز معتبر خریداری شود و یا توسط تولیدکننده توسط کشت بافت به دست آید.

برای تکثیر ریسه قارچ دکمه ای، در مراحل اولیه از محیط کشت های مصنوعی استفاده می شود. کشت ریسه روی محیط کشت های اختصاصی و آگار دار، این امکان را می دهد که علاوه بر کنترل کیفیت ریسه، از عدم آلودگی آن نیز اطمینان پیدا کنیم.

محیط کشت اختصاصی برای تکثیر و نگهداری ریسه قارچ خوراکی
محیط کشت اختصاصی برای تکثیر و نگهداری ریسه قارچ خوراکی، محیط کشت کمپوست-آگار نامیده می شود. این محیط کشت ها درون ظروف مخصوصی به نام پلیت یا پتری دیش و همچنین لوله های آزمایش ریخته می شود. پلیت ها ممکن است شیشه ای یا پلاستیکی باشند. ریسه خالص قارچ ممکن است برای اولین بار از مراکز معتبر خریداری شود و یا توسط تولید کننده توسط کشت بافت به دست آید. خالص سازی ریسه استرین های وحشی قارچ خوراکی در شرکت کشاورزی جلگه دز توسط کشت بافت انجام می شود.
اما ریسه خالص استرین های تجاری از شرکت های خارجی خریداری و وارد می شود. پس از تکثیر ریسه روی این محیط کشت ها، و اطمینان از کیفیت ریسه و عدم آلودگی آن، از این ریسه ها جهت تلقیح اسپاون تجاری استفاده می شود.
عنوان شرح

ارسال نظر

نام *

ایمیل *