حضور شرکت کشاورزی جلگه دز (قارچ دزفول) در شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات

08 بهمن 1398

شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران با شعار “آینده پژوهی، تولید زراعی، زیست بوم”، در تاریخ 5 تا 7 بهمن ماه 1398 توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار شد.
شرکت کشاورزی جلگه دز (دارای برند تجاری قارچ دزفول ) در این کنگره و نمایشگاه آن حضور فعال داشته که غرفه این شرکت با توجه به تنوع محصولات و تکنولوژی مورد استفاده در شرکت مورد استقبال شرکت کنندگان در کنگره قرار گرفت.
این کنگره با محور های زراعت( فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی )، ژنتیک، تنش های غیر زیستی در گیاهان زراعی، تنش های زیستی در گیاهان زراعی، نظام های زراعی زیست بوم سازگار، تولیدات زراعی ارگانیک، زیست فناوری گیاهان زراعی، ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، به زراعی و به نژادی گیاهان دارویی، ژنیک و به نژادی گیاهی، گیاهان زراعی جدید و فراموش شده، فناوری و مدیریت تولید بذر در گیاهان زراعی، بهره وری و کارایی مصرف منابع در زراعت، تغییر اقلیم و چالش های زیست محیطی در تولیدات زراعی، فناوری های نوین در محصولات زراعی و مدیریت علف های هرز در زراعت برگزار می‌شود.

ارسال نظر

نام *

ایمیل *