جزییات
Content Detail

با توجه به اینکه نگهداری قارچ تازه بسیار مشکل است و در مدت کوتاهی در اثر نگهداری در یخچال یا فریزر بیشتر مواد مغذی خود را از دست می دهد و یا فاسد می شود , بنابر این بهترین راه نگهداری و استفاده بهینه از آن خشک کردن و تهیه پودر از آن به روش های مکانیزه و طبق فرمولها و الگوهای لازم می باشد زیرا این فرآیند بسیار سریع و پیچیده می باشد و در صورت اندک غفلتی مواد مغذی آن کاهش می یابد و از نظر ظاهری نیز تحت تاثیر قرار می گیرد .برای مصرف کننده مهمترین ویژگی ماده غذایی  در برداشتن خصوصیات حسی ( بافت , طعم , عطر , بو , شکل و رنگ ) است  که با این روش خشک کردن کمترین آثار نامطلوب را بر کیفیت نهایی محصولات می گذارد .