جزییات
Content Detail

شهرستان دزفول واقع در شمال استان خوزستان یکی از قطبهای کشاورزی ایران محسوب میگردد.آب شیرین و خاک حاصلخیز و آفتاب تابان سه نعمت بزرگ خداوندی دست به دست هم داده اند تا در تمام طول سال محصولات گوناگون و استراتژیک در این منطقه تولید گردد.

 در بخش باغات شرکت کشاورزی جلگه دز انواع مرکبات مرغوب شامل انواع  مختلف پرتقال، انواع نارنگی ، گریپ فروت ، انواع لیموی ترش و شیرین، ارقام مختلف لایم ها و همچنین نارنج تولید می شود.

باغات شرکت کشاورزی جلگه دز ، حدود شصت هکتار در مجاورت جاده صفی آباد می باشند که از این باغات به طور متوسط سالانه حدود یکهزار و دوست تن محصولات مختلف مرکبات تولید می گردد.