جزییات
Content Detail

نویسنده: مدیرسیستم

عکاس:

طی بازدید دکتر محمود واعظی از مجموعه تولید قارچ و کمپوستینگ شرکت کشاورزی جلگه دز  ، ضمن تمجید از نحوه کار و پشتکار پرسنل بر لزوم پیشتیبانی دولت از مجموعه هایی از این دست خبر داد.