گواهی نامه ها
Product
کنفرانس ؛ذای سالم و محصول ارگانیک
مشهد مقدس -فروردین 95
دوبی- می 2006
کنگره ملی تکنولوژی و تولید برتر
بانک کشاورزی - 1390
مشتری برتر سال 1390
بانک کشاورزی - 1390
مشتری برتر سال 1388
بانک کشاورزی - 1388
مدیران برتر صنایع دام، طیور، آبزیان و کشاورزی
مرکز همایسشهای بین المللی صدا و سیما-مهر 1389
همایش حماسه سازان عرصه کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما-اسفند 1392
نخستین جشنواره ملی ترویج و توسعه تولید محصولات سالم و ارگانیک
خوزستان - اسفند 1389
نخستین جشنواره ملی ترویج و توسعه تولید محصولات سالم و ارگانیک
خوزستان - 1389
ششمین همایش علمی کاربردی قارچ های خوراکی ایران
انجمن صنفی پرورش دهنده گان قارچ خوراکی ایران - آذر 1392
THE 4TH GLOBAL BRAND
ISTANBUL-TURKEY_AUGUST_2014
بزرگداشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای
کمیته ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار برتر شهرستان -1395