تماس با ما
Contact Us
شرکت کشاورزی جلگه دز
واحد تولید مرکبات
آدرس باغات : دزفول ، کیلومتر 3 جاده صفی آباد ، بعد از دانشگاه پیام نور قلعه ربع
42289245[061]تلفن و نمابر
09166412632-9166415714 اسلامی زادههمراه
ایمیل: info@jolgehdez.com